Venujte 2% vašich daní

na rozvoj našej školy

Vyhlasenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO r.2021

VYSLEDKOVA LISTINA

z prijímacích pohovorov

na stiahnutie

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK

na stiahnutie

 

KRITÉRIA 

na

PRIJÍMACIE KONANIE

(2022/2023)

 

V šk. roku

2022/2023

budeme otvárať nasl. odbory:

 

UČEBNÉ ODBORY:

 2487 H 01 Autoopravár

3355 H Stolár

2683 H 15 Elektromechanik úžitková technika

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 2561 M Informačné a sieťové technológie

2675 M Elektrotechnika

2697 K Mechanik elektrotechnik

3447 K Grafik digitálnych médií

3765 M Technika a prevádzka dopravy

3918 M Technické lýceum

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

Oznamy

Oznam o prenájme dňa 23.1.2023

Oznam o prenájme dňa 17.10.2022

Oznam o prenájme dňa 22.8.2022

Oznam o prenájme dňa 21.3.2022

Oznam o prenájme dňa 6.12.2021

Oznam o prenájme dňa 11.10.2021

Oznam o prenájme dňa 2.8.2021 

Oznam o prenájme dňa 15.3.2021 

Oznam o prenájme dňa 12.4.2021

 

 

Pamätaj, že pokým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude na svete mier.
Jan Masaryk

STK a EK

Zváračská škola

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Dušan Turčan