ISIC

pokyny na zaplatenie čipovej karty ISIC.


Je potrebné, aby ste:

• uhradili poplatok 22€ jednoducho podľa inštrukcie tu:


www.isic.sk/platbaskoly


a to ideálne do 10.10.2023, nakoľko doručenie na školu môže pre veľký záujem trvať 2-3 týždne.

Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO< 26 (10€) a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov (12€) na školský rok 2023/2024.

• pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorú umiestnite na preukaz pri jeho prevzatí
Preukaz si budete môcť prevziať Mgr. Radmila Dubcová

Poplatok je ideálne zaplatiť do utorku preto, lebo iba každú stredu sa odosielajú údaje o zaplatených preukazoch. Kto to nestihne tento týždeň, tak potom ten ďalší. Oneskorý sa tým iba dodávka čipovej karty na školu.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička