Súhrnné správy VO 2017

 
Por. číslo správa/stiahni dátum zverejnenia
1. 1. štvrťrok 31.3.2017
2.

2. štvrťrok 

30.6.2017
3. 3. štvrťrok 30.9.2017
4. 4. štvrťrok 31.12.2017
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička