Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy

  • všeobecná časť
  • ŠKVP a učebné osnovy jednotlivých predmetov sú prístupné k nahliadnutiu na sekretariáte školy
© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička