Zlý učiteľ – zlý aj žiak, zlý žiak – zlý aj učiteľ.
mongolské príslovie :)

VÝSLEDKY

prijímacieho konania druhé kolo

konaného dňa: 18. 6. 2024

 

KRITÉRIA 

na

PRIJÍMACIE KONANIE

(2024/2025)

 

OKRUHY TÉM

na

PRIJÍMACIE KONANIE SJL

PRIJÍMACIE KONANIE MAT

PRIJÍMACIE KONANIE BIO

(2024/2025)

 

V šk. roku

2024/2025

budeme otvárať nasl. odbory:

 

UČEBNÉ ODBORY:

2487 H 01 Autoopravár - mechanik

3661 H Murár

2683 H 15 Elektromechanik – úžitková technika

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

3918 M Technické lýceum

2675 M Elektrotechnika – počítačové systémy

2561 M Informačné a sieťové technológie

3765 M Technika a prevádzka dopravy

2697 K Mechanik elektrotechnik

3447 K Grafik digitálnych médií

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka

PREUKAZ ISIC

Logo ISIC (International Student Identity Card) a logo Karta EURO <26 – odkaz na stránku isic.sk

Oznamy

Oznam o prenájme dňa 20.5.2024

Oznam o prenájme dňa 24.4.2024

Oznam o prenájme dňa 26.2.2024

Oznam o prenájme dňa 4.12.2023

Oznam o prenájme dňa 9.10.2023

Oznam o prenájme dňa 31.7.2023

Oznam o prenájme dňa 19.6.2023

Oznam o prenájme dňa 11.4.2023

Oznam o prenájme dňa 23.1.2023

Oznam o prenájme dňa 17.10.2022

Oznam o prenájme dňa 22.8.2022

Oznam o prenájme dňa 21.3.2022

 

 

 

 

 

Stanica technickej a emisnej

kontroly mot. vozidiel

 

 

Zváračská škola

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička